Schrijf je nu in voor de Solutions Masterclass en til je tenderstrategie naar een hoger niveau!

Bloeiindex

Groei en Ontwikkeling bij jouw Sociale Onderneming

De unieke aanpak voor professionele groei en persoonlijke ontwikkeling binnen jouw organisatie.

Groei en Ontwikkeling bij jouw Sociale Onderneming

Dit traject is ontworpen om je te ondersteunen, of je nu nieuw bent op de Nederlandse arbeidsmarkt of een nieuwe richting inslaat in je carrière. Net als de levenscyclus van een plant doorlopen onze deelnemers verschillende groeistadia:

Kieming (Aanvang bij je bedrijf)

Je reis begint met de kiemfase – een tijd van ontdekking en een nieuw begin, waarbij je fundamenten legt voor toekomstige groei.

Groeifase (Leer- en Ontwikkeltraject)

Naarmate je je vaardigheden en kennis binnen jouw organisatie uitbreidt, groei je net als een plant, stevig geworteld in vruchtbare grond, op zoek naar je plek onder de zon.

Bloei (Kiezen voor Specialisatie of Uitstroom)

Dit is het moment waarop je je talenten volledig tot ontplooiing brengt en een besluit neemt over je specialisatie binnen je organisatie of voorbereiding op de uitstroom naar een nieuwe uitdaging.

Vruchtvorming (Kennisdeling en Leiderschap)

Als je kiest om je groei voort te zetten, begin je je kennis te delen en nieuwe deelnemers te begeleiden, je ervaringen zijn de vruchten die je biedt.

Begeleide Uitstroom (Voorbereiding op de volgende stap)

Met de ondersteuning van onze consulenten bereid je je voor op de uitstroom naar een nieuwe baan, vol vertrouwen en met alle benodigde gereedschappen.

Mentorschap (Blijvend Leiderschap binnen de organisatie)

Of je kiest voor een blijvende rol binnen onze organisatie als mentor, waarbij je een lichtbaken bent voor de volgende generatie, hen leidt en inspireert.

Bestelling plaatsen

Serveert Impact.

Social return consultancy

Met onze expertise helpen we u bij het creëren van duurzame en sociale oplossingen, waardoor u een positieve impact maakt en tegelijkertijd bijdraagt aan een beter Nederland.